Welkom op mijn website

Vivianne Schuijren

Voor Vivianne is beeldhouwen op de eerste plaats werken in de ruimte waarin vorm 'weer' centraal mag staan. Om die vorm maximaal tot uitdrukking te brengen besteedt zij veel aandacht aan restruimte. De werken zijn als het ware opgebouwd rondom de restruimte. Bij haar bronzen beelden doet zij dit op geheel andere wijze dan in de marmeren beelden, toch is haar hand duidelijk in de verschillende materialen aanwezig. Aan alle zijden kan je de liefde voelen waarmee de maakster het marmer heeft behandeld, door de glans van de gepolijste oppervlakten, de rondingen en holten die moeiteloos in elkaar overvloeien, die een compact doch open beeld scheppen. Vivianne's werk moet je in het écht zien, want een foto toont ons slechts één zijde, haar werken zijn echter aan elke zijde een totaal nieuwe wereld aan complexe vormstromen.


De mens in relatie met zichzelf of  met de ander is een thema dat als een rode draad door haar werken loopt. Figuratief is nog steeds kenmerkend in haar werk, maar van realisme kan geen sprake meer zijn. Haar lichamen hebben uit verband getrokken ledematen en vloeien als een landschap in elkaar over, die de expressie versterken en tot de verbeelding spreken. Dat geldt ook voor de vrouwenfiguur in marmer die in haar geslotenheid het marmer zo laat als het is en toch een sculptuur van intimiteit onthult. Ook in haar kermamische werkstukken speelt zij met dezelfde elementen en hierin voel je heel duidelijk haar opvatting, dat het menselijke lichaam uit ledematen bestaat die als een tak uit een boom groeien.

   


"Voor mij is het een uitdaging om op de grenzen van het figuratieve tot een abstractie te komen. Het menselijk lichaam als een opeenstapeling van organische vormen. Om in het reeds gekende, zoals het menselijke lichaam een vernieuwd element te leggen waardoor er een derde werkelijkheid ontstaat en dat is de sfeer die het geheel uittilt boven haar bestaande vorm."