Beeldhouwen gaat over vorm en het vormloze. Hoe de 'lege' ruimte de vorm zichtbaar maakt. Gevangen in de contouren.

Licht en schaduw maken de huid in al haar nuances leesbaar.  Een vorm wordt een sculptuur door het juiste spanningsveld tussen massa en 'lege' ruimte en de 'lege' ruimte die de vorm als  het ware omhelst.


Beeldhouwen is vormtaal; vlakken, lijnen, hoekig en glooiend, kortom een samenspel van tegenstellingen.